ZEISS ACCURA 7 MASS jest portalową współrzędnościową maszyną pomiarową oferującą wysoką precyzję pracy przy wykorzystaniu różnych głowic pomiarowych. Umożliwia ona zastosowanie właściwej metodyki pomiaru dla różnych zadań pomiarowych.

Budowa maszyny zapewnia utrzymanie wysokiej dokładności pomiarowej przy stosunkowo dużej dynamice. Cechy te umożliwiają wykonanie szybkich i precyzyjnych pomiarów.

Producent maszyny zapewnia wysoką dokładność pomiarową, dzięki:

Główne cechy maszyny pomiarowej ZEEIS ACCURA 7 MASS:

Parametry dokładnościowe:

Wyposaźenie dodatkowe:

Measurement Maciej Kaźmierczak; ul.Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice; tel.693490193.