Calypso jest oprogramowaniem dedykowanym dla metrologów umożliwiającym tworzenie programów pomiarowych w stosunkowo krótkim czasie. Dzięki przejrzystemu i prostemu w obsłudze interfejsowi graficznemu jest ono bardzo przyjazne dla użytkownika.

Nasza Firma dysponuje następującymi modułami:


CC Basis Calypso CNC

Moduł Calypso Basis jest oprogramowaniem pomiarowo - obliczeniowym do pomiarów wymiarów, odchyłek kształtu i położenia na dowolnych elementach wielościennych. Oprogramowanie to posiada pełne wspomaganie graficzne i jądro CAD. Calypso posiada także rozbudowane biblioteki funkcyjne dla różnorodnych zadań pomiarowych w geometrycznej technice pomiarowej.


CC Curve Calypso CNC

Moduł przeznaczony do pomiarów i dygitalizacji znanych i nieznanych , otwarych i zamkniętych zarysów krzywoliniowych 2D i 3D. Przeznaczony w szczególności do pomiarów i oceny łopatek turbin, wałków rozrządu, wałów korbowych oraz innych elementów (np. krzywki, wirniki itp.)

Calypso Sculptured Surface

Moduł przeznaczony do pomiarów zarysów krzywoliniowych 2D i 3D.

Measurement Maciej Kaźmierczak; ul.Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice; tel.693490193.