Oferta usług pomiarowych realizowanych przy użyciu dostępnego oprzyrządowania wymaga dostarczenia przez Zleceniodawcę detalu/i w stanie przygotowanym do pomiarów elementu (np. element powinien być oczyszczony/odtłuszczony itd.).
Ponadto Zleceniodawca dostarcza w zależności od wymagań następujące dane:

W przypadku pomiarów elementów podatnych konieczne może być dostarczenie przez Zleceniodawcę dedykowanego mocowania.

Dla większych zleceń (obejmujących np. krótkie serie) możliwe jest wykonanie pomiaru testowego (próbnego) nieodpłatnie lub w promocyjnej cenie.

Przed przystąpieniem do realizacji pomiaru Zleceniodawca precyzuje także formę w jakiej chce otrzymać wyniki pomiaru. Standardowo jest to raport pomiarowy w formie: drukowanej lub elektronicznej (pdf).


W przypadku każdego zlecenia Firma MEASUREMENT zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji zlecenia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów niezależnych od właściciela firmy.

ZEISS ACCURA 7

Pomiary zrealizowane zostaną na maszynie Zeiss Accura 7 wyposażonej w:


CENNIK USŁUG POMIAROWYCH (ceny brutto w PLN)
a) pomiary realizowane w zakresie kontroli wymiarowo-kształtowej detalu,
Ryczałt (pomiar pojedynczego elementu obejmuje 2,5 godz.) 300,00
Kolejne godziny pracy WMP (zależne od wielkości zlecenia) 100,00-140,00
b) pomiary realizowane w zakresie inżynierii odwrotnej (rekonstrukcyjnej),
Koszt ustalany indywidualnie w zależności od geometrii detalu ---

RAMIĘ POMIAROWE MCAx20

Pomiary zrealizowane zostaną przy użyciu ramienia pomiarowego MCAx20 wyposażonego w:


CENNIK USŁUG POMIAROWYCH (ceny brutto w PLN)
a) pomiary dotykowe realizowane w zakresie kontroli wymiarowo-kształtowej detalu,
Ryczałt (pomiar pojedynczego elementu obejmuje 2,5 godz.) 250,00
Kolejne godziny pracy RP (zależne od wielkości zlecenia) 100,00-140,00
b) pomiary realizowane w zakresie kontroli wymiarowo-kształtowej detalu,
realizowane u Zleceniodawcy,
Ceny powiększone o koszty związane z realizacją zlecenia poza siedzibą firmy.
c) pomiary realizowane w zakresie inżynierii odwrotnej (rekonstrukcyjnej),
Koszt ustalany indywidualnie w zależności od geometrii detalu ---

POMIARY CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI Surtronic 3+

Pomiary zrealizowane zostaną przy użyciu profilometru stykowego Taylor Hobson SURTRONIC 3+ wyposażonego w:


CENNIK USŁUG POMIAROWYCH (ceny brutto w PLN)
Koszt ustalany indywidualnie. ---

PRZYGOTOWANIE DETALU DO POMIARU

Koszt przygotowania detalu (lub wybranych powierzchni) do pomiaru:
/w przypadku dostarczenia detalu nieprzygotowanego do pomiaru przez Zleceniodawcę/

KOSZT PRZYGOTOWANIA DETALU (ceny brutto w PLN)
Koszt uzależniony od zakresu koniecznych do wykonania prac. od 100,00

Measurement Maciej Kaźmierczak; ul.Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice; tel.693490193.