Firma Measurement Maciej Kaźmierczak działa na Śląskim rynku usług pomiarowych.
Do podstawowych obszarów jej działalności należy zaliczyć:

Siedziba firmy znajduje się w Gliwickim Technoparku, zlokalizowanym przy ulicy Konarskiego 18C.Szczegółowy plan miasta można znaleźć pod adresami:

W przypadku każdej z map należy szukać adresu: Gliwice - Konarskiego 18C, lub siedziby Gliwickiego Technoparku.


Measurement Maciej Kaźmierczak; ul.Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice; tel.693490193.