MISJA FIRMY

Wspieramy działalność małych i średnich firm jak i uznanych zakładów działających na rynku poprzez świadczenie profesjonalnych usług z zakresu pomiarów realizowanych w oparciu o technikę współrzędnościową, popartych bogatą wiedzą z zakresu metrologii teoretycznej.

Swoim Klientom pomagamy zaplanować, opracować i wykonać pomiary metrologiczne produkowanych przez Ich firmy wytworów, których efektem jest spełnienie wymogów stawianych przez kooperantów lub odbiorców, jak i ujętych w normach o zasięgu krajowym lub europejskim.

Priorytetem naszej firmy jest oferowanie kompleksowych usług na najwyższym poziomie, wynikających z ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników.

WIZJA FIRMY

Measurement Maciej Kaźmierczak jest firmą świadczącą usługi z zakresu metrologii współrzędnościowej, obejmującej realizację pomiarów geometrycznych. Naszą unikalną wiedzę metrologiczną łączymy z szeroko pojętą wiedzą techniczną realizując kompleksowo usługi dla przemysłu. Uczestniczymy tym samym w procesie podnoszenia jakości produkcji naszych klientów.

W przeciągu najbliższych lat zamierzamy stać się liderem w zakresie usług oferowanych dla małych i średnich firm działających w rejonie Gliwic.


Measurement Maciej Kaźmierczak; ul.Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice; tel.693490193.