Dimension jest zaliczane do grupy oprogramowania spełniającego wymagania revers engineering. Pozwala ono na skrócenie czasu niezbęnego do wytworzenia modelu wybranego detalu i odpowiedniej formy, dzięki szybkiej identyfikacji zmian modelu i korekcji odpowiednich danych. Dimension umożliwia zastosowanie techniki pomiarowej Zeiss do procesu digitalizacji.

Oprogramowanie to przeznaczone jest do digitalizacji powierzchni krzywokreślnych, bez ograniczeń. Pozwala ono na:

dimension posiada ponadto:RI
Przykładowa chmura punktów.
RI
Widok odwzorowywanej powierzchni.
RI
Powierzchnia testowa po renderingu.
RI
Powierzchnia testowa po renderingu.
RI
Efekt końcowy.
RI
Efekt końcowy (z nałożoną teksturą).


Measurement Maciej Kaźmierczak; ul.Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice; tel.693490193.